Trường tiểu học quốc tế Meerane

Trang chủ / Trường học

Tải xuống

Dự án sổ ghi chép

Tất cả thông tin và tài liệu quan trọng về việc sử dụng sổ ghi chép tại trường của chúng tôi có thể được truy cập thông qua bộ lưu trữ tệp của tổ chức tại Lernsax. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào, ban thư ký của chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp bạn.

Các câu hỏi và câu trả lời quan trọng nhất về dự án sổ ghi chép có thể được tìm thấy trong Câu hỏi thường gặp về dự án Notbook.

Để đặt mua sổ ghi chép học sinh, vui lòng đọc thư của phụ huynh từ tháng 2021 năm XNUMX.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.